Quote from Steve Kowalsky

“Simon Doe has his tongue planted in his cheek as he describes the
fictional skills of his advancing agent.”Steve Kowalsky

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir